ระบบแจ้งการโอนเงิน

กรุณาระบุข้อมูลให้ถูกต้อง

1. ถ่ายสลีปการโอนเงินเพื่อเป็นหลักฐาน :
หลักฐานการโอนเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ และเราจะสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ดีที่สุด

ระบบแจ้งโอนเงิน

ข้อมูลติดต่อ

รหัสคำสั่งซื้อ
ชื่อ -นามสกุล
อีเมล
เบอร์ติดต่อ
จำนวนเงิน บาท
โอนเข้าธนาคาร
วันที่โอน
เวลาที่โอน : นาฬิกา
หมายเหตุ