ข้อมูลสินค้า

อุปกรณ์มาตรฐาน 
1. หน้าจาน PSI ขนาด 60 ซ.ม.
2. เครื่องรับ รุ่น OKx
3. หัวรับสัญญาณ LNB KU-Band 1 ตัว 
4. เสาตั้งจาน                                                                                                      
5. สายสัญญาณ 20 เมตร สายเกินคิดเพิ่มเมตรล่ะ 15 บาท (เดินสายแบบตีกิ๊บ)
 
 
 
จานดาวเทียม PSI OKx 
 
ดูฟรีกว่า 200 ช่อง ราคาพร้อมติดตั้ง 1,990 บาท  เพิ่มจุดๆละ 1,500
 
สายสัญญาณจุดล่ะ 20 เมตร สายเกินคิดเพิ่มเมตรล่ะ 15 บาท  (เดินสายแบบตีกิ๊บ)
 
ส่วนหนึ่งของรายการที่รับชมได้(รับชมได้ประมาณ 200 ช่อง)

คำแนะนำ